اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۰۵۷۹۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۷۹۹۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۵۸۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۸۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۰۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۷۳۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ،مجتمع تجاری خیام ، طبقه سوم، پلاک 372

درباره ما


فروش رگولاتور گاز 021.33958104
رگولاتور رومباخ
رگولاتور جیوانز
فروش رگولاتور گاز
رگولاتور گاز سوزان
کنتور گاز
فروش کنتور گاز
خرید کنتور گاز
فروش رگولاتور گاز شهری
خرید رگولاتور گاز شهری
بال ولو گازسوزان


پترو نوین 021.33958104